لینک های دسترسی

Breaking News

سياستمداران بنگلاديشي با اتهامات فساد اداري مواجه هستند.


مقامات حکومت بنگلاديش ميگويند چندين وزير سابق و سياستمداران ارشد طي عمليات حکومت توقيف شده و با اتهامات فساد اداري مواجه ميباشند.

اعضاي حکومت سرپرست امروز گفتند که حکومت، سياستمداران ارشد همۀ احزاب را تحت تحقيقات قرار داده تا مدارک فساد اداري را جمع آوري نمايد.

بروز يکشنبه قواي امنيتي حد اقل هشت وزير و ساير سياستمداران ارشد حزب ملي بنگلاديش، حزب بر سر اقتدار سابق و عوامي ليگ، حزب عمدۀ مخالف حکومت را توقيف کرد.

در جملۀ توقيف شدگان مصدق علي، يک مالک وسايل نشراتي و مالک اکثريت اسهام يک بانک قرار دارد که با خالده ضيا، صدراعظم سابق، روابط نزديک داشت.

اين توقيف ها بخشي از عمليات وسيع تر حکومت جهت سرکوبي فساد اداري ميباشد.

در يک انکشاف ديگر، امروز مراسم تحليف يک رئيس جديد کميسيون انتخابات اجرا شد. وظيفۀ او آمادگي براي انتخابات جديد کشور خواهد بود. تاريخي براي انتخابات جديد تعيين نگرديده است.

XS
SM
MD
LG