لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف در مورد منازعۀ کشمير خوش بين است.


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد آمال کشميري ها رهنماي مساعي جهت حل و فصل منازعه بين پاکستان و هند روي آن منطقۀ تقسيم شده خواهد بود.

جنرال مشرف امروز اين تبصره ها را در مراسم سالانۀ روز همبستگي با کشمير بعمل آورد. گروه هاي سياسي در چندين شهر پاکستان براي تجليل ازين روز رخصتي ملي اجتماعاتي را براه انداختند.

رئيس جمهور پاکستان گفت در پايان اين منازعه روشني اي ديده ميشود. او ميگويد شايد منازعۀ کشمير براي ابد حل و فصل گردد.

او همچنان همبستگي خود را با فاميل هاي هزاران کشميري که در منازعۀ ده ها ساله کشته شده اند ابراز داشت.

کشمير بين هند و پاکستان تقسيم شده ولي هردو کشور ملکيت آن را ادعا مينمايد.

هند و پاکستان دوبار روي موضوع کشمير جنگيده اند ولي روابط بين اين دو همسايۀ رقيب از زمان آغاز مساعي صلح در سال ۲۰۰۴ باينطرف روبه بهبود نهاده است.
XS
SM
MD
LG