لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح ملبس به يونيفورم اردوي عراق، يک دپلومات ايراني را در بغداد اختطاف کردند.


افراد مسلح ملبس به يونيفورم اردوي عراق يک دپلومات ايراني را در بغداد اختطاف کردند.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايران گفت آن وزارت ايالات متحده را مسؤل حفاظت جان دپلوماتي ميپندارد که بروز يکشنبه در منطقۀ کرّادۀ بغداد، اختطاف شد.

اين نطاق ايراني گفت اختطاف کنندگان به وزارت دفاع عراق ارتباط داشتند که تحت نظارت قواي امريکائي کار ميکند.

يک نطاق حکومت ايالات متحده هر نوع دست داشتن در اختطاف دپلومات ايراني را تکذيب کرد.

مقامات عراقي ميگويند که حمله کنندگان در داخل دو موتر، موتر دپلومات ايراني را در يک منطقۀ شيعه نشين متوقف ساختند.

در عين زمان، نوري المالکي، صدراعظم عراق از قوماندان هاي نظامي خود تقاضا کرد تا آمادگي براي عمليات امنيتي در بغداد را تسريع بخشند. اين پلان جديد امنيتي خواستار مستقر ساختن ۹۰ هزار عسکر عراقي و امريکائي ميشود تا در بغداد گزمه کنند.

XS
SM
MD
LG