لینک های دسترسی

سيلاب ها و آب خيزي در اندونيزيا بيم شيوع امراض را ايجاد کرده است.


مقامات در اندونيزيا ميگويند يک بخش وسيع پايتخت هنوز زير آب است و هشدار ميدهند که خطر شيوع امراضي که توسط آب انتقال مييابد، بيشتر ميشود.

يک سخنگوي پوليس ميگويد تلفات پنج روز آب خيزي در جاکارتا و مناطق اطراف آن اکنون به ۴۴ نفر رسيده است. حد اقل ۲۹۰ هزار نفر هنوز هم قادر به بازگشت بخانه هاي شان نيستند.

سطح آب در بعضي از بخش هاي جاکارتا پائين آمده ولي قسمت زياد شهر زير آب است. قبلاً مقامات گفتند دو ثلث شهر زير آب بود و عمق آب در بعضي جاها به چهار متر ميرسيد.

مقامات صحي ميگويند يک قسمت زياد آب چاه هاي جاکارتا آلوده شده است.

هزاران تن از عملۀ نجات مجبور شدند براي نجات مردم از فراز بام ها و درختان، از هليکوپترها و قايق هاي بادي استفاده کنند. براي دو هفتۀ آينده باران هاي بيشتري پيشگوئي شده است.

XS
SM
MD
LG