لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت سري لانکا ميگويد سه ژورناليستي که دستگير شده اند بکمک کردن به تامل ها اعتراف نمودند.


مقامات سري لانکائي ميگويند سه ژورناليست محلي که طبق گزارش در کولمبو ناپديد شدند، به سؤ ظن کمک به شورشيان در اجراي حملات آنها، توسط پوليس توقيف گرديده بودند.

دستگيري اين سه ژورناليست توسط افراد ناشناس بروز دوشنبه در کولمبو گروه هاي مدافع حقوق ژورناليست ها را واداشت تا در مورد مصونيت آنها اظهار انديشه نمايند.

مقامات امروز گفتند که اين افراد بدريافت تعليمات در رشتۀ اسحله از شورشيان تامل و پلان گزاري حملات عمده در پايتخت. اعتراف کرده اند.

اين سه نفر اعضاي فرقۀ اکثريت سنهالي هستند. آنها براي يک مجلۀ اتحاديۀ کارگري کار ميکردند.

خبرنگارا بدون سرحد، که يک گروۀ مراقب ژورناليستان در پاريس است از مهيندا راجاپاکسي، رئيس جمهور سري لانکا تقاضا کرد تا به قواي امنيتي هدايت بدهد اين سه نفر را بطور سالم، رها نمايد.

XS
SM
MD
LG