لینک های دسترسی

Breaking News

روزنامۀ واشنگتن پوست شمارۀ روز پنجشنبۀ 02/08/07


روزنامۀ واشنگتن پوست در شمارۀ روز پنجشنبۀ خود مينويسد که بي اعتمادي مانع نزديکي ادارۀ تحقيقاتي فدرال به مسلمانان ميشود.

روزنامه مينويسد که بدترين هراس ادارۀ تحقيقاتي فدرال يا اف بي آي از گروه هاي دهشت افگني مخفي داخلي المنشاء است که ميتواند در کشور ريشه بدواند. اين هراس در تابستان گذشته زماني بر انگيخته شد که چهار مرد جوان مسلمان متهم شدند که ميخواستند از طريق حملات مرگبار به تأسيسات نظامي و عبادتگاه هاي يهودان در جنوب کاليفورنيا جنگ را عليه ايالات متحده امريکا براه اندازند.

اين افراد بقول البرتو گنزاليز وزير عدليۀ ايالات متجده امريکا وابسته به گروه تند رو سازمان اسلامي موسوم به جمعيت الاسلام الصحيح بودند. آنها قبل از عملي شدن پلان شان دستگير شدند.

با آنکه اف بي آي ادعاي پيروزي نمود اين اداره از موجوديت اين سازمان بلرزه در آمد. شماره هاي تيليفوني که در يک تيلفون دستي بعد از محاصرۀ يک ستيشن تيل بدست آمد پوليس را به اپارتمان و اسناد کمپيوتري رهنمايي نمود که بقول مقامات يک پلان دهشت افگني در آن طرح شده بود.

هيچ يک ازين چهار نفر که سه تن آن زادۀ امريکا و يک تن آن مهاجر پاکستاني بود خصوصيات مورد ظن براي دهشت افگني نداشتند. آنها با هيچ يک از سازمان هاي دهشت افگني و يا امام تندرو رابطه اي نداشتند و رفتار عامۀ شان توجه کسي را جلب ننموده بود.

جمعيت اسلام الصحيح همچنان براي مامورين زندان کاليفورنيا يک خبر تازه بود. مردي که متهم به بنيان گذاري اين سازمان ميباشد به جرم دزدي يک دورۀ طولاني زندان را در آنجا ميگذراند و ادعا ميشود که وي اين سازمان را از داخل زندان رهبري نموده است.

اين کشف براي پوليس فدرال يک تعجب شوم بود که مامورين ارشد شان حالا بطور منظم در بيانيات رسمي شان به اين واقعه منحيث سلول هاي دهشت افگن داخلي المنشاء اشاره ميکنند. ولي صدور حکم ايکه در کنفرانس هاي مطبوعاتي لاس انجلس و واشنگتن اعلام گرديد نيم مليون مسلمان کاليفورنياي جنوبي را بدليل ديگري آزرده ساخت.

شيخ سيد رئيس شوراي اسلامي ۷۵ مسجد اعلان نمود که اين افراد مسلمان نيستند. وي که ازين چهار نفر در زندان بازديد نمود ميگويد که آنها هيچ چيزي در مورد اسلام نميدانند. سيد با رد اين گفته ها ميگويد که اين يک بي عدالتي و آزار خواهد بود اگر اين پديده ها مربوط به اسلام، که دين مليون ها امريکايي است، خوانده شود.

رهبران مسلمان ميگويند که آنها ميخواهند کمک نمايند اما با تغير مسير در انکار، سوء ظن و سوء تفاهم براي هردو جانب اين مساعي را مشکل ميسازد. دهشت افگني داخلي المنشاء در اروپا به يک حقيقت مبدل شده است.

مد که مامور سابقه سي آي اي بود و حالا با ادارۀ تحقيقات فدرال کار ميکند گفت با وجوديکه انکشاف سازمان هاي دهشت افگن داخلي المنشاء نسبت به اروپا بطي است اما غير قابل جلوگيري ميباشد. دخالت اردوي امريکا در شرق ميانه و آنچه جوانان مسلمان امريکايي چلنج هايي در داخل امريکا براي مذهب و وطنپرستي شان ميخوانند بيشتر از والدين شان آنها را در بحران هويت قرار داده است.

مامورين مبارزه با دهشت افگني ميگويند که هراس آنها از محلات متعارف چون زندان و مسجد آنقدر نيست که از جواناني است که از يکديگر و منابع انترنتي متأثر ميشوند و دلايلي را براي تمايل به افراط گرايي مي يابند.

XS
SM
MD
LG