لینک های دسترسی

Breaking News

مرض افسردگي و دقيقت پس از حاملگي و ولادت


دقيت بعد از حاملگي ، حدود ۱۵ فيصد زنان را براي هفته ها و ماه ، پس از ولادت رنج ميدهد ، طوريکه ليتا هانگ فنچر خبر نگار صداي امريکا گزارش ميدهد ، متخصصين صحي و حاميان حقوق زنان ، تقاضا ميکنند مادران جوان به منظور جلوگيري از مشکلات رواني ، خود را منظما معاينه نمايند.

مادر جواني بنام آدرين لاريفن هفت سال قبل بخاطر خانه نشستن و تربيت اطفالش که يکي از رويا هايش بود ، کارش را ترک گفت. اما بعد از تولد دومين فرزندش توسط عمليۀ سزارين ، آن رويا و خواب او شديدا نادرست ثابت شد.

او ميگويد در همان مراحل اولي که پسرم بدينا آمد درک کردم که ناراحت هستم. بخاطريکه ، وقتي بروي ميز عمليات قرار داشتم با نوزادي که دقايقي قبل تولد شده بود ، و من مادرش بودم ، هيچ تعلقي احساس نميکردم. و اين احساس در نزدم روز بروز بدتر و شديد ميشد.

گرفن ميگويد آنقدر بيچاره زود رنج شده بود که هر وقتي نوزادش گريه ميکرد ، او خود نيز شروع به ناله و فرياد ميکرد. او شش هفته بعد ، براي معاينۀ نزد دکتر رفت. او ميگويد داکترش به وي دربارۀ مشکلات روحي اش سوالي نکرد ، و بناً مشکل دقيت يا دپريشن او دوام يافت.

من آنقدر قهر بودم ، و آنقدر زود رنج که هر وقتي که شوهرم به خانه ميامد ، من فوراً نوزاد را به او مي سپردم وخود از اتاق خارج ميشدم. بار هاي به سر کار شوهرم تلفن ميکردم و ميگفتم ، تام من حوصله ام را از دست ميدهيم.

من سر نوزاد فرياد ميزنم مرا چيزي شده ، شايد عقلم را از دست ميدهم. ولي اين خانم جوان با اين مشکل ، تنها نيست. يک مطالعۀ اخير در دنمارک نشان داده که ده تا ۱۹ روز بعد از وضع حمل ، مادران تازه باين مشکل دچار مي شوند.

او ميگويد علت اصلي اين تغير، بالا و پائين رفتن مقدار هورمون در بدن مادران ميباشد. اکثراً مادرانيکه کمتر ميخوابند و حمايت و همکاري خانواده و شوهرانشان را با خود ندارند ، باين مشکلات دچار ميشوند.

XS
SM
MD
LG