لینک های دسترسی

Breaking News

کانگرس بر استخبارات قبل از جنگ عراق غور دقيق ميکند.


يک کميتۀ مجلس سناي کانگرس امروز بر استخباراتي که وزارت دفاع در مورد عراق فراهم کرد بود، از نزديک نظر اندازي ميکند.

يک تحقيقات داخلي وزارت دفاع ايالات متحده از کار استخبارات در مورد عراق که توسط مامورين ارشد ملکي قبل از تهاجم سال ۲۰۰۳ بر عراق صورت گرفته بود، انتقاد کرده است.

کفيل رياست تفتيش وزارت دفاع ديروز گزارشي را در مورد فعاليت هاي استخباراتي که توسط دگلس فيث معين سابق پاليسي وزارت دفاع صورت گرفته بود به کميتۀ قواي مسلح مجلس سناي کانگرس ارائه کرد.

فيث دفتر پلان گزاري خاص را اداره ميکرد که در سال ۲۰۰۲ گزارشي را تهيه نمود که ادعا نمود بين القاعده و صدام حسين، رئيس جمهور عراق ارتباط محکمي وجود دارد. گزارش رئيس تفتيش وزارت دفاع حاکيست که دفتر فيث يک ارزيابي عدلي البدل استخباراتي را تهيه کرد که بصورت عموم مغاير ارزيابي جامعۀ استخباراتي ايالات متحده بود. اين گزارش حاکيست که اين اقدام فيث نامناسب بود ولي نه مغاير قانون.

XS
SM
MD
LG