لینک های دسترسی

بيانيهء هفته وار رئيس جمهور


رئيس جمهور بش در بيانيه راديوئي هفتگي خود ، که هر شنبه ايراد مي کند، از کانگرس تقاضا کرد جهت کاهش اتکاي ايالات متحده بر نفت وارداتي و همچنان جهت متعدد ساختن منابع نفتي با او همکاري کند. رئيس جمهور گفت مشي انرجي امريکا، يک ساحه بزرگ بوده وايجاب همکاري هردو حزب سياسي عمده اين کشور را ميکند .

او از ديموکراتها خواست بودجه پيشنهادي او را به کانگرس تصويب کنند. رئيس جمهور مي گويد آن بودجه، گام کليدي در جهت نيل به هدف ملي، يعني تقليل مصرف نفتي ايالات متحده، به ميزان ۲۰٪ درده سال آينده است.

XS
SM
MD
LG