لینک های دسترسی

Breaking News

به سلماني ها در منطقۀ قبايلي پاکستان هشدار داده شده تا ريش مردان را نتراشند


در پاکستان، تندروان طرفدار طالبان به سلماني ها در مناطق قبايلي نزديک سرحد افغانستان هشدار داده اند تا ريش مردان را نتراشند.

مقامات محلي ميگويند هشداريه ها در شهر خار، شهر عمدۀ منطقۀ باجور، بدکان هاي سلماني ها نصب گرديده است.

در هشداريه ها گفته شده که اگر سلماني ها ريش مردان را بتراشند مسؤل عواقب آن خواهند بود. درين هشداريه ها گفته نشده که بکساني که ازان سرپيچي کنند چه مجازاتي داده خواهد شد.

در وقت سلطۀ طالبان در افغانستان، باساس تعبير سخت گيرانۀ آنها از اسلام، ريش گذاشتن جبري بود.

XS
SM
MD
LG