لینک های دسترسی

مذاکرات ذروي کورياي شمالي شايد تمديد گردد.


نمايندگان کشورهاي عضو گروۀ مذاکرات شش جانبه روي پروگرام ذروي کورياي شمالي هم اکنون که شب است در بيجنگ در خلال اين علامات کار ميکنند که شايد مذاکرات شان براي يک روز ديگر تمديد گردد.

چين قبلاً اعلام کرده بود که دوشنبه روز آخر مذاکرات خواهد بود. بعدتر مامورين کورياي جنوبي گفتند که احتمال دارد مذاکرات تا روز سه شنبه تمديد گردد.

کورياي جنوبي، چين، روسيه، جاپان و ايالات متحده از روز پنجشنبه باينطرف براي توافق روي يک فهرست گام هائي فشار وارد ميکنند که کورياي شمالي براي آغاز خلع سلاح ذروي بايد بردارد.

اما نمايندگان ميگويند تقاضاي کورياي شمالي براي کمک انرژي در بدل خلع سلاح بيش از حد است.

XS
SM
MD
LG