لینک های دسترسی

Breaking News

کرزي با بلير ملاقات ميکند.


قرار است حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان امروز در جريان بازديد از لندن با توني بلير، صدراعظم برتانيه مذاکره کند.

انتظار ميرود دو رهبر موضوعات مربوط به افزايش در خشونت را در افغانستان مورد بحث قرار دهند.

برتانيه با تقريباً شش هزار عسکر در افغانستان از نقطۀ نظر تعداد عساکر، در درجۀ دوم قرار دارد. آن کشور در نظر دارد تا ۸۰۰ عسکر بيشتر را طي ماه هاي آينده به افغانستان اعزام کند.

در حاليکه موسم سرما در افغانستان در شرف ختم است نگراني در مورد تهاجم متوقع طالبان در بهار بيشتر شده ميرود. در گذشته، با ذوب شدن برف ها در کوهستانات قواي طالبان حملات شان را تجديد کرده است.

XS
SM
MD
LG