لینک های دسترسی

Breaking News

بش از کانگرس خواستار شد تا وجوۀ عساکر را در عراق کاهش ندهد.


جورج بش، رئيس جمهور از کانگرس ايالات متحده خواستار شد تا وجوۀ تقويۀ نيروها را در عراق قطع نکند.

آقاي بش امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن گفت اعضاي کانگرس حق دارند مخالفت شان را با تصميم او در مورد اعزام هزاران عسکر اضافي به عراق ابراز کنند. او در حالي صحبت ميکرد که مجلس نمايندگان کانگرس روي يک قطعنامۀ غير واجب التعميل بعنوان مخالفت با افزايش در تعداد عساکر در عراق، مباحثه ميکردند.

اما رئيس جمهور گفت نيمخواهد که اين قطعنامۀ غير واجب التعميل بيک قطعنامۀ واجب التعميل مبدل شده و مانع اجراي کار عساکر گردد.

آقاي بش بجواب سوالي در مورد ايران گفت نميداند که آيا رهبران آن کشور بقواي قدس پاسداران انقلاب هدايت داده بودند که براي مليشياي عراق وسايل منفجره را فراهم کند يانه. اما او گفت اين را ميداند که اسلحه از ايران به عراق رسيده و بعساکر امريکائي صدمه وارد ميکند.

جورج بش، رئيس جمهور همچنان از توافقي که در مذاکرات شش جانبه در بيجنگ بمنظور خاتمه بخشيدن به پروگرام ذروي بميان آمد ستايش کرده آنرا يک قدم مهم بسمت درست خواند.

XS
SM
MD
LG