لینک های دسترسی

Breaking News

لبناني هاي طرفدار حکومت از دومين سالگرد قتل حريري يادبود نمودند.


ده ها هزار لبناني طرفدار حکومت در مرکز بيروت اجتماع کرده از دومين سالگرد قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق آن کشور يابود بعمل آوردند.

وقتي بساعت ۱۲ و ۵۵ دقيقۀ بعد از ظهر که وقت انفجار قتل حريري در دو سال قبل بود، ناقوس هاي کليسا و آذان مساجد بصدا درآمد، خاموشي مطلق حکمفرما گرديد.

سخنرانان، سوريه را مسؤل قتل حريري خواندند. سعد حريري، پسر رفيق حريري خواستار تصويب يک ديوان بين المللي جهت محاکمۀ قاتلين پدرش شد.

سوريه مسؤليت قتل حريري راتکذيب مينمايد.

احزاب طرفدار سوريه، تحت رهبري گروۀ شيعۀ حزب ال،له تقاضا براي ديوان بين المللي را رد کرده اند. در ماۀ نومبر، مخالفين تحت رهبري حزب الله، قسماً بخاطر مخالفت با ديوان بين المللي، از ائتلاف حکومت خارج شدند.

احتجاج کنندگان مخالف حکومت برهبري گروۀ تندرو شيعۀ حزب الله ازان وقت باينطرف درين ميدان خيمه زده اند. آنها کوشش ميکنند حکومت طرفدار غرب فواد سينيورا، صدراعظم را براندازند.

XS
SM
MD
LG