لینک های دسترسی

Breaking News

بيردي محدوف بحيث رئيس جمهور جديد ترکمستان حلف وفاداري ياد کرد.


قربان قلي بيردي محمدوف، رهبر سرپرست ترکمنستان به تعقيب انتخابات سراسري جنجال برانگيز روز يکشنبه ، بحيث رئيس جمهور جديد آن کشور حلف وفاداري ياد کرد.

آقاي بيردي محمدوف امروز در يک جلسۀ پارلمان در عشق آباد، پايتخت ترکمنستان حلف وفاداري ياد کرد. او جانشين صفر مراد نيازوف، رئيس جمهور ديکتاتور آن کشور ميشود که در ماۀ دسمبر وفات يافت.

آقاي بيردي محمدوف صرف چند دقيقه بعد ازان مراسم تحليف را بجا آورد که کميسيون انتخابات اعلام کرد او با ۸۹٪ آراء برنده شده است.

اما بعضي از گروه هاي مستقل چون گروۀ بين المللي بحران ميگويند اين انتخابات نه آزاد و نه منصفانه نبود. گروه هاي عمدۀ مخالف حکومت ترکمنستان همه در تبعيد بسر ميبرند و در انتخابات اشتراک نکردند.

آقاي بيردي محمدوف طي بيانيه اي گفت مسيري را که سلفش تعيين نموده بود، تعقيب خواهد کرد ولي او همچنان اشاره کرد که احتمال دارد اصلاحاتي را روي دست بگيرد، بشمول اجازه دادن مردم عادي به استفاده از انترنت.

انتحابات روز يکشنبه که دران شش کانديد وجود داشت اولين انتخابات رياست جمهوري داراي چندين کانديد در ترکمنستان بود. پنج رقيب آقاي بيردي محمدوف، همه اعضاي يگانه حزب قانوني آن کشور بودند.

XS
SM
MD
LG