لینک های دسترسی

Breaking News

سفر وزير دفاع ايالات متحده به پاکستان


در آئينۀ مطبوعات جهان ، مقالۀ را از روز نامۀ نيويارک تايمز ، شمارۀ ۱۳ فبروري ، انتخاب نموده ايم که فشردۀ آن تقديم ميگردد.

نويسنده مضمون ، تام شنکر، مينگارد: رابرت گيتس ، وزير دفاع ايالات متحده بروز دوشنبه به پاکستان رفت تا مذاکراتي را با يکي از مغلق ترين متحد ايالات متحده ، بعمل آورد.

گيتس در اين مذکرات با جملات قوي ، از حکومت مشرف حمايت کرد و در ضمن از اين کشور در خواست نمود تا در جهت جلوگيري از هجوم طالبان و القاعده به افغانستان تلاش بيشتري بخرچ دهد.

به گفته نيويارک تايمز ، وزير دفاع امريکا ، بعد از مذاکرۀ يک ساعته با رئيس جمهور پرويز مشرف ، به خبرنگاران گفت وي با اطمينان که پاکستان به فعاليت هاي خود ، در جلوگيري از رخنۀ شورشيان به افغانستان و حملات شان به نيرو هاي ناتو و امريکايي و نظاميان افغان ، شديداً ادامه خواهد داد ، به واشنگتن بر ميگردد.

گيتس گفت "اگر ما از آنچکه در حاشيۀ سرحدات اتفاق مي افتد نگران نمي بوديم ، من در اينجا نمي آمدم."

روزنامه از قول مقامات ارشد امريکايي ميگويد که اين تلاش حمايت از کشوري است که شديدا مورد انتقاد قرار گرفته است ، و اما حکومت بش را در مبارزه عليۀ دهشت افگني کمک مينمايد ، هر چند مساعي پاکستان ، در قسمت جلوگيري از استفاده آنکشور بحيث يک پايگاه دهشت افگنان ، بناکامي انجاميده است.

روزنامه مينويسد وقتي از وزير دفاع امريکا در مورد هدف قرار دادن مواضع طالبان از افغانستان بداخل پاکستان سوال شد ، گيتس از يک پاسخ خاص طفره رفته ولي گفت "عمليات ما با پاکستاني ها هماهنگ ميباشد."

روزنامه از قول وزير دفاع امريکا گفته است که "رئيس جمهور مشرف از مشکلاتي که در راه تطبيق معاهدۀ صلح وي با تندروان قبايلي وزيرستان شمالي بُرُوز کرده است ، اطلاع دارد.

مشرف گفته است که اين قرار داد يک موفقيت جزئي بود ، ولي طبق اظهارات منتقدين اين معاهدۀ ، به طالبان فرصت داد دو باره منسجم شده و آمادگي گيرند.

روزنامه مينويسد که مامورين پاکستاني گفته اند تحکيم امنيت سرحدات پاکستان و افغانستان بايد با همکاري ايالات متحده ، ناتو و اردوي ملي افغانستان ، صورت گيرد.

روزنامه در اخير مي نويسد ، مذاکرات بين مامورين ايالات متحده و پاکستان در هفته هاي آينده ادامه خواهد داشت و قرار است مامورين ارشد حکومت بش و مقامات نظامي بعد از ين سفر هاي خاموشانۀ به پاکستان داشته باشند.

XS
SM
MD
LG