لینک های دسترسی

Breaking News

نظر حکومت ايالات متحدۀ امريکا: اقدام عليه طالبان


قواي بين المللي امداد امنيتي ناتو ، يک قوماندان عاليرتبه طالبان و چند تن از افراطيون را در حملات دقيق هوائي بر جايگاههاي طالبان درقريه جَل جي سفلي در ولايت هلمند کشتند.

مامورين ناتو ميگويند که قوماندان طالبان ، مسول يک حمله شورشيان بر بند کجکي بود. طي يک عمليات مشترک با قواي امنيتي افغانستان ، عساکر ناتو همچنان بر محوطه دهشت افگنان در تيرين کوت ، در ولايت اورزگان حمله کردند.

عساکر ناتو اسناد و شواهدي در دست دارند درين محليکه لوازم و وسايل منفجره توليد ميگرديد ، ده تن از شورشيان مظنون توقيف شده اند.

جي اف فان گرينس فن ، دگروال هالندي قوماندان عساکر ناتو در ولايت ارزگان ميگويد "کاميابي اين عمليات پيام مستقيمي به شورشيان ميرساند که ما ديگر تلاشهاي انها را براي آسيب رسانيدن به مساعي بازسازي ، انکشاف و ابتکاراتي که در ارزگان روي دست گرفته شده است ، تحمل کرده نميتوانيم."

کانداليزا رائيس ، وزير خارجه ايالات متحده ميگويد شکست دادن افراطيون در افغانستان ، پروگرام هاي بازسازي و انکشافات افغانستان را ايجاب ميکند. به همين دليل ، جارج بش ، رئيس جمهور ايالات متحده ، دو مليارد دالر را براي کمک به بازسازي افغانستان ، طي دو سال آينده ، به اضافه بيش از هشت و نيم مليارد دالر امداد امنيتي براي انکشور ، تقاضا نموده است.

مقامات افغانستان هوشدار داده اند که حملات طالبان در بهار افزايش خواهد يافت. رابرت گيتس ، وزير دفاع ايالات متحده ميگويد بشورشيان طالب نبايد اجازه داده شود تا مساعي بازسازي و انکشافات افغانستان را مورد تهديد قرار بدهند.

او ميگويد "من فکر ميکنم اين براي ما پر اهميت است که اتبکاراتي را براي معامله با اينگونه تهديد ها روي دست گيريم ، و درين راستا مشترکا کار نماييم." حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان ميگويد مردم افغانستان با ايالات متحده ، ناتو و ديگر شرکاي بين المللي خود "آماده است وقتي طالبان بيايند ، ضربه شديدي بر آنها وارد کند."

وزير دفاع ايالات متحده ميگويد که از جانب پاکستان ، ايالات متحده ، ناتو و افغانستان ، براي متوقف ساختن عمليات شورشياني که در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان ميجنگند ، بايد کارهاي بيشتري انجام دهند. آقاي گيتس ميگويد اين به مفاد متقابل است که "موثريت را بهتر ساخته ، همکاري متقابله را بهبود بخشيم و با تفاهمي که داريم در فصل بهار ، فرصت واقعي را بدست خواهيم داشت."

XS
SM
MD
LG