لینک های دسترسی

Breaking News

بش در قسمت مقابله شورشيان طالب در افغانستان کمک وعده داد.


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد ناتو يک تهاجم جديد را جهت تقويۀ حکومت ديموکراتيک افغانستان و عقب زدن تهاجم متوقع بهاري طالبان در نظر دارد.

آقاي بش امروز تعهد کرد که مدت خدمت ۳۲۰۰ عسکر ايالات متحده را در افغانستان براي چهار ماه تمديد خواهد کرد. او علاوه کرد که ايالات متحده بمنظور حفظ اين افزايش در تعداد عساکر در آينده، قواي جانشين آنها را سوق خواهد داد.

رئيس جمهور طي بيانيه اي در واشنگتن همچنان گفت از کانگرس تقريباً ۱۲ مليارد دالر براي دو سال آينده براي افغانستان تقاضا خواهد کرد. او پنج هدف را براي کمک در قسمت محفوظ ساختن و بازسازي آن برشمرد.

آقاي بش گفت متحدين ايالات متحده بايد در قسمت تقويۀ قواي امنيتي افغانستان کمک کنند.

او از متحدين ناتو خواستار فراهم نمودن عساکر بيشتر و همچنان رفع قيود بر عساکري که فراهم کرده اند شد تا قوماندان ها انحنا پذيري لازم را داشته باشند.

رئيس جمهور در مورد بازسازي افغانستان خواستار تدابير جهت بهبود بخشيدن به زيربنا و اقتصاد مردم دهات گرديد. او گفت اين شامل مساعي جهت برگرداندن افزايش اخير در کشت کوکنار ميشود.

جورج بش، رئيس جمهور همچنان تعهد کرد که با حکومت افغانستان در قسمت مبارزه عليۀ فساد اداري در سيستم قضائي آن کشور کمک کند.

XS
SM
MD
LG