لینک های دسترسی

گروۀ مراقب حقوق بشر خواستار کميسيون مستقل در مورد قتل هاي کشمير شده است.


گروۀ مراقب حقوق بشر از هند تقاضا نموده تا يک کميسيون مستقل را جهت تحقيق بر ناپديد شدن مردم در کشمير و مرگ کشميري ها در آنچه مقابلات صحنه سازي شده با قواي امنيتي خوانده ميشود، تشکيل کند.

اين سازمان بين المللي مدافع حقوق بشر ميگويد براي قواي امنيتي اين يک چيز عاديست که يک نفر ملکي را بکشد و بعداً بگويد که او در مقابلۀ خشونت بار بين تندروان کشميري و پوليس کشته شد.

اين گروه ميگويد مقامات امنيتي هند اکثراً بخاطر قتل کشميري هاي جدائي طلب، جايزه ميگيرند. گروۀ مراقب حقوق بشر ميگويد چنين جوايز و مشوق ها بتخطي هائي چون قتل مردم بيگناه منجر ميگردد.

اين گروه همچنان خواستار يک کميسيون مستقل جداگانه براي تحقيق ادعاهاي تخطي از حقوق بشر توسط قواي امنيتي هند از زمان آغاز منازعه در سال ۱۹۸۹ باينطرف گرديده است.

XS
SM
MD
LG