لینک های دسترسی

Breaking News

مصر ۷۰ عضو احوان المسلمين را توقيف کرد.


مقامات در مصر ميگويند بسلسلۀ سرکوبي گروۀ اخوان المسلمين، قواي امنيتي در يک سلسله عمليات ها بيش از ۷۰ عضو آن گروه را توقيف کرده است.

مقامات امنيتي ميگويند اين عمليات صبح امروز بر سنگرهاي مستحکم اخوان المسلمين در قاهره و دهانۀ درياي نيل متمرکز بود.

مقامات ميگويند اين افراد باتهام تعلق داشتن بيک گروۀ غير قانوني و در اختيار داشتن مطالب ضد حکومت توقيف شدند.

اخوان المسلمين بطور رسمي در مصر غيرقانوني است و لي اعضاي آن، منحيث کانديدان مستقل در سال ۲۰۰۵، ۲۰٪ کرسي هاي پارلمان را کسب کردند.

حکومت مصر اين سرکوبي تازه را بعد ازان آغاز کرد که اعضاي گروه در جريان مظاهرۀ ماۀ دسمبر در يونيورستي الازهر، يونيفورم سبک قواي نظامي را بتن کرده بودند.

XS
SM
MD
LG