لینک های دسترسی

Breaking News

اسمعيل هنيۀ حماس ميگويد اميدوار است تا سه هفتۀ ديگر حکومت جديد فلسطينيان را تشکيل دهد.


اسمعيل هنيه، صدراعظم مؤظف فلسطينيان، مربوط گروۀ حماس ميگويد اميدوار است تا سه هفتۀ ديگر حکومت وحدت را با جناح اعتدالي تر فتح تشکيل دهد.

آقاي هنيه اين اعلاميه را طي خطابه اي در جريان اداي نماز جمعه در يک مسجد غزه بعمل آورد.

شام پنجشنبه، آقاي هنيه استعفي حکومت تحت رهبري حماس را اعلام کرد. متعاقباً، محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان مربوط فتح آقاي هنيه را بار ديگر مسؤل تشکيل حکومت جديد وحدت تعيين نمود.

فتح و حماس هفتۀ گذشته موافقه نمودند تا بمنظور ختم تشنج بين شان حکومتي را تشکيل دهند.

در واشنگتن ديروز کاندليزا رايس، وزير خارجه گفت شامل ساختن حماس در حکومت جديد، مساعي صلح را پيچيده تر ميسازد.

رايس نگفت که واشنگتن با چنين حکومتي مقاطعه خواهد کرد ولي گفت قضاوت روي آنرا تا وقت تشکيل حکومت جديد ملتوي ميسازد.

XS
SM
MD
LG