لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت صوماليه سه استيشن راديو را از گزارش در امور امنيتي منع کرد.


حکومت انتقالي صوماليه سه استيشن راديو را از گزارش دادن بر عمليات حکومت و امنيت در مقديشو، پايتخت کشور منع کرده است.

حکومت اين امر را امروز بر استيشن هاي شبل، بنادر و هورن افريکHorn Afrik وضع نمود. مقامات حکومتي اتهام وارد نمودند که اين استيشن ها در مورد وضع امنيتي در پايتخت مبالغه کرده اند.

از وقتي که جنبش اسلاميست ها که سال گذشته براي چندين ماه بر مقديشو حکمروائي کرد، رانده شد، مقامات کوشش کرده اند خشونت را در مقديشو کنترول کنند.

در عين زمان، فدراسيون بين المللي ژورناليست ها و خبرنگاران بودن سرحد قتل علي محمد عمر، مربوط راديو ورسان را محکوم کردند.

فدراسيون بين المللي ژورناليستان اين قتل را تکان دهنده خوانده و از حکومت انتقالي تقاضا کرد تا به بعدالت کشانيدن قاتلين عمر اولويت قائل شود.

XS
SM
MD
LG