لینک های دسترسی

Breaking News

اسلام آباد گزارش کمپ هاي تعليمي القاعده را در داخل پاکستان رد ميکند.


پاکستان گزارش يک روزنامۀ امريکائي را شديداً رد نمود که دهشت افگنان القاعده پايگاه هاي تعليمي شان را در مناطق دوردست قبايلي در داخل پاکستان دوباره تاسيس کرده اند.

روزنامۀ نيويارک تايمز بروز دوشنبه از قول مامورين استخباراتي و ضد دهشت افگني ايالات متحده که از ذکر نام شان خودداري شده، گزارش داد که القاعده يک مرکز جديد عملياتي را در منطقۀ دوردست وزيرستان شمالي، در نزديک سرحد افغانستان، تاسيس کرده است. طبق گزارش، مقامات ايالات متحده چندين محوطۀ جديد تعليماتي را دران منطقه شناسائي کرده اند که دهشت افگنان شايد آمادگي بگيرند ازانجا بر اهداف غربي حمله نمايند.

امروز يک نطاق وزارت خارجۀ پاکستان اين ادعاها را رد کرد.

تسنيم اسلم، سخنگوي وزارت خارجۀ پاکستان با خشم اين ادعاها را رد نمود.

تسنيم اسلم گفت چنين اطلاعاتي به پاکستان، که يک متحد عمدۀ ايالات متحده در جنگ عليۀ دهشت افگني ميباشد، داده نشده است. او گفت اگر مدارک موجوديت کمپ هاي القاعده وجود دارد، بايد به پاکستان داده شود.

اين نطاق همچنان گفت که حکومت متبوعش هرانچه ميتواند در شکست دادن القاعده انجام ميدهد.

XS
SM
MD
LG