لینک های دسترسی

مشاور امنيت ملي ايالات متحده خواستار افزايش در مساعي ناتو در افغانستان شد.


مشاور امنيت ملي جورج بش، رئيس جمهور از اعضاي ناتو تقاضا کرده تا مصارف شان را در قسمت مساعي متحدين در افغانستان ازدياد بخشند و هشدار داد که در غير آن امنيت اروپا و آسيا متضرر خواهد شد.

ستيڤن هدلي، امروز در بروکسل بمقامات ناتو گفت که ناکامي ماموريت متحدين يک تراژيدي خواهد بود زيرا ممکن است افغانستان بار ديگر پناه گاۀ دهشت افگنان و قاچاق بران مواد مخدر گردد.

او از اعضاي ناتو تقاضا نمود تا مصارف و همکاري را در قسمت بدست آوردن اهداف اين ماموريت مشترک، ازدياد بخشند.

هدلي گفت متحدين همکاري ميکنند تا تضمين نمايند که اگر در ماه هاي آينده در افغانستان تهاجمي صورت ميگيرد اين تهاجم ناتو عليۀ تندروان طالب باشد که کوشش ميکنند قدرت را دوباره بدست بگيرند.

در کوپنهاگن، اندري فوگ راسموسن، صدراعظم دنمارک گفت کشورش ازدياد تعداد عساکر خود را در افغانستان از ۲۰۰ نفر به تقريباً ۶۰۰ نفر تحت غور قرار داده است.

يک قواي ۳۳ هزار نفري تحت رهبري ناتو در افغانستان بمقابل شورش طالبان ميجنگد.

انتظار ميرود هدلي در هفتۀ جاري با همقطاران آلماني و روسي خود در برلين و ماسکو ملاقات کند.

XS
SM
MD
LG