لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار بم در سري لانکا حد اقل ۳ نفر را هلاک ساخت.


قواي نظامي سري لانکا ميگويد يک بم کنار جاده سه نفر را، بشمول يک فرد پوليس هلاک ساخت.

اين بم که در يک بايسکل بسته شده بود در نزديک يک موتر پوليس در منطقۀ بتي کالوا در شرق سري لانکا منفجر گرديد. اين انفجار حد اقل ۱۶ نفر را مجروح ساخت.

يک سخنگوي نظامي شورشيان جدائي طلب ببرهاي تامل را مسؤل حمله خواند.

امروز يک مامور حکومت سري لانکا از هند تقاضا کرد تا سرکوبي شورشياني را تشديد کند که تفنگ و مواد منفجره را از طريق تنگناي بين دو کشور بطور قاچاقي انتقال ميدهند.

سخنگوي وزارت دفاع سري لانکا از ضبط هفتۀ گذشتۀ دو قايق حامل اسلحۀ شورشيان در خارج سواحل تامل نادو استقبال کرد.

اما اين مقام علاوه کرد که هند بايد در قسمت متوقف ساختن قاچاق اسلحه اقدامات بيشتري کرده و شورشيان را تهديد به امنيت منطقه بخواند.

هند شورشيان تامل رامسؤل قتل سال ۱۹۹۱ راجيڤ گاندهي صدراعظم سابق هند خوانده منع قرار داد.

XS
SM
MD
LG