لینک های دسترسی

Breaking News

آستراليا تعهد عساکر خود را به افغانستان تحت غور قرار داده است.


برندن نلسن، وزير دفاع آستراليا ميگويد آن کشور يک هيئت نظامي را به افغانستان اعزام ميکند تا ارزيابي نمايد که آيا بعساکر بيشتر آستراليائي ضرورت وجود دارد يانه.

نلسن امروز به ABC شبکۀ نشراتي آستراليا گفت يک دستۀ کوچک مامورين نظامي به ولايت ارزگان افغانستان مسافرت خواهند کرد. او گفت در مورد امکانات تجديد تهاجم طالبان با بسر رسيدن موسم سرما در افغانستان نگراني دارد.

بروز چهارشنبه، جان هاورد، صدراعظم آستراليا بخبرنگاران گفت که خروج عساکر برتانوي از عراق، آستراليا را وادار نخواهد ساخت تا عين کار را بکند.

آقاي هاورد به شبکۀ ABCگفت که از پلان برتانيه در مورد کاهش قواي آن کشور آگاهي داشت. او گفت اين اقدام برتانيه به ۵۵۰ عسکر آستراليائي در عراق تاثيري نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG