لینک های دسترسی

Breaking News

يک محکمه در مصر ناشر يک صفحۀ انترنت را در قضيۀ توهين به اسلام و حسني مبارک گنهگار خوانده است.


يک محکمه در مصر يک جوان ۲۲ ساله را که ناشر يک صفحۀ انترنت است در قضيۀ توهين به اسلام و حسني مبارک، رئيس جمهور مصر گنهگار خوانده است.

محکمه در اولين قضيۀ نوع خود در اسکندريۀ مصر، عبدالکريم سليمان را به چهار سال زندان محکوم کرد که سه سال آن بخاطر توهين به اسلام است و يک سال ديگر بخاطر توهين به آقاي مبارک.

گروه هاي مدافع حقوق بشر از مصر بخاطر محاکمۀ سليمان باتهام نوشته هايش در انترنت، انتقاد کرده اند. وکلاي مدافع او ميگويند در نظر دارند استيناف طلب شوند.

سليمان در صفحۀ انترنت خود نوشته بود که يونيورستي الازهر افراطيون را تربيه ميکند. او حسني مبارک. رئيس جمهور را ديکتاتور خطاب کرده بود.

در جريان محاکمه يک ملاي مصري که توسط سي آي اي در ميلان ايتاليا اختطاف شده و بمصر فرستاده شده بود، بطور غيرمترقبه ظاهر شد.

اسامه حسن در جريان محاکمۀ سليمان به خبرنگاران گفت که او در زندان مصر شکنجه شده بود و ميخواهد دوباره به ايتاليا برود.

XS
SM
MD
LG