لینک های دسترسی

Breaking News

در افغانستان هزاران نفر بطرفداري از عفو عمومي براي جنگ سالاران سابق اجتماع کردند.


پشتيبانان جنگ سالاران سابق در افغانستان امروز به طرفداري از عفو عمومي براي رهبران شان که بجرايم جنگي متهم هستند، در کابل اجتماع کرده اند.

در حدود ۲۵ هزار نفر امروز در ستوديوم ملي کابل جمع شده اند تا بيانات رهبران مجاهدين را استماع نمايند.

ولسي جرگه و مشرانو جرگۀ مجلس شوراي ملي افغانستان، هردو قطعنامه اي را بتصويب رسانيده که خواستار عفو عمومي رهبران مجاهدين و ساير افغان هائي ميشود که در جنگ هاي اخير دست داشتند. اين قطعنامه در صورتي شکل قانون را اختيار ميکند که حامد کرزي، رئيس جمهور آنرا توشيح نمايد.

مجاهدين، رهبري مقاومت عليۀ اشغال شوروي را در سال هاي ۱۹۸۰ بعهده داشتند و وقتي اتحاد شوروي سابق افغانستان را ترک کرد، گروه هاي مختلف مجاهدين عليۀ همديگر بجنگ پرداختند.

در ساير انکشافات، وسايل نشراتي برتانيه گزارش داد که وزير دفاع برتانيه بروز دوشنبه يک تقويۀ قابل ملاحظۀ نيروهاي برتانيه را در افغانستان اعلام خواهد کرد.

در حال حاضر در حدود پنج هزار عسکر برتانوي در افغانستان در داخل قواي ناتو خدمت ميکند. اکثر آنها در ولايت هلمند مستقر هستند و براي حملات احتمالي طالبان در ماه هاي آينده آمادگي ميگيرند.

در يک خبر ديگر، حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از ايتاليا و کانادا تقاضا کرده است تا عساکر خود را از افغانستان خارج نکرده و از مسير فعلي پيروي نمايند.

آقاي کرزي اين تقاضا را ديروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با ياپ دي هوپ سکفر، سرمنشي ناتو بعمل آورد.

XS
SM
MD
LG