لینک های دسترسی

Breaking News

ايران تعهد کرده که در مقابلۀ ذروي ضعف نشان ندهد


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران يک روز بعد ازانکه ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد گزارش داد که ايران غني سازي يورانيم را، که ملل متحد تقاضا کرده بود، متوقف نساخت، بار ديگر سوگند ياد کرده تا به تعقيب تکنالوژي ذروي ادامه بدهد.

وسايل نشراتي دولتي ايران امروز از قول آقاي احمدي نژاد گزارش دادند که طي سخنراني در اجتماعي در شمال آن کشور گفت ايران بايد بمقابل جهان بايستد و در موضوع مقابلۀ ذروي نبايد از خود ضعف نشان بدهد.

بروز پنجشنبه، ادارۀ بين المللي انرژي ذروي بشوراي امنيت ملل متحد گزارش داد که ايران فعاليت هاي غني سازي يورانيم را متوقف نساخته است. اين گزارش راه را براي تعزيرات بيشتر ملل متحد عليۀ ايران هموار ميسازد.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان امروز گفت اگرچه احتمال دارد شوراي امنيت ملل متحد موضوع را بدست خود گيرد ولي دروازۀ مذاکرات با ايران هنوز باز است.

قرار است پنج عضو دائمي شوراي امنيت هفتۀ آينده موضوع ايران را مورد بحث قرار دهند.

XS
SM
MD
LG