لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان ماويست نيپال بعد از احتجاج مختصر به کمپ هاي حکومت بازگشتند.


شورشيان ماويست در نيپال بعد از يک احتجاج مختصر بخاطر محل زيست شان، به کمپ هاي حکومت بازگشتند.

قوماندان هاي شورشيان امروز گفتند که صدها جنگجوي که بروز چهارشنبه کمپ ها را ترک کردند، روز بعد براي شان هدايت داده شد که بازگردند. ماويست ها کمپ هاي حکومتي را ترک کرده از قلت مواد غذائي و مسکن شکايت کردند.

شورشيان موافقه کردند تا اسلحۀ خود را تسليم نموده و به ۲۸ کمپ که بموجب موافقۀ صلح سال ۲۰۰۶ توسط ملل متحد نظارت ميشود، مستقر گردند.

مقامات نيپالي براي تمويل اين کمپ ها پنج مليون دالر تخصيص داده اند. شورشيان ميگويند اين مبلغ کافي نيست.

رئيس دفتر نمايندگي ملل متحد در نيپال امروز گفت شورشيان بموجب توافق صلح، تا بحال ۳۴۰۰ ميل سلاح خود را بناظرين ملل متحد تسليم کرده اند و تقريباً ۳۱ هزار جنگجو درين کمپ ها ثبت نام نموده اند.

XS
SM
MD
LG