لینک های دسترسی

Breaking News

وضع خراب جوي باعث تاخير ملاقات چيني و کرزي شد.


وضع خراب جوي باعث فسخ شدن ملاقات بين دک چيني، معاون رياست جمهوري ايالات متحده و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان گرديد.

خليق احمد، سخنگوي رئيس جمهور افغانستان گفت باريدن برف سفر ۵۰ کيلومتري توسط هليکوپتر را از بگرام بکابل خيلي خطرناک ساخته است.

مامورين دفتر معاون رياست جمهوري گفتند اين ملاقات بعداً صورت خواهد گرفت.

چيني امروز طي يک سفر اعلام نشده از پاکستان به افغانستان وارد شد. او در پاکستان با پرويز مشرف، رئيس جمهور آن کشور ملاقات نمود.

چيني، در پاکستان هشدار داد که شورشيان طالب براي يک تهاجم جديد بر افغانستان در مناطق دوردست پاکستان، سازمان دهي مجدد ميکنند.

يک مقام پاکستاني گفت چيني در جريان ملاقات از سهم پاکستان در جنگ عليۀ دهشت افگني ستايش کرده از جنرال مشرف تقاضا کرد تا درين قسمت اقدامات بيشتري کند.

اين مقام گفت آقاي مشرف تعهد پاکستان را يکبار ديگر تکرار نموده به چيني اطمينان داد که پاکستان در زمينه هرانچه در توان داشته باشد انجام ميدهد.

يک گزارش روزنامۀ نيويارک تايمز حاکيست که جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده تصميم گرفته تا به پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان هشدار بدهد که ممکن است کانگرس کمک را بکشورش قطع کند مگر اينکه او در قسمت تعقيب و دستگيري دهشت افگنان جديت بيشتر بخرچ دهد.

گزارش روزنامه حاکيست که مقامات استخباراتي امريکا معتقدند که زيربناي دهشت افگنان بازسازي ميگردد و اگرچه پاکستان بر بعضي از کمپ ها حمله کرده ولي مساعي آن بصورت عموم ناقص بوده است.

XS
SM
MD
LG