لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالمهدي، معاون رياست جمهوري از يک سؤ قصد جان بسلاگمت برد.


مقامات عراقي ميگويند عادل عبدالمهدي، معاون شيعۀ رياست جمهوري عراق از يک حمله توسط بم در يک عمارت دولتي در بغداد جان بسلامت برد.

حد اقل شش نفر کشته شدند ولي معاون رياست جمهوري و رياض غريب وزير فوائد عامه صرف خراشه هاي سطحي برداشتند.

عبدالمهدي، عضو حزب متحد عراقي است که بزرگترين حزب شيعۀ عراق ميباشد. او همچنان يکي از دو معاون رياست جمهوري است.

در يک انکشاف ديگر، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد قواي ائتلاف بروز شنبه يک تعداد زياد بم هاي پيشرفتۀ کنار جاده را در بغداد کشف کرد. مقامات نظامي ميگويند بعقيدۀ آنها اين آلات منفجره از ايران وارد شده است.

همچنان نوري المالکي، صدراعظم عراق ميگويد کابينه مسودۀ قانوني را تصويب نموده که چگونگي تقسيم عوايد ناشي از مواد نفتي را بين گروه هاي مختلف تنظيم ميکند. اين مسوده اکنون جهت تصويب به پارلمان فرستاده ميشود. آقاي مالکي گفت اين قانون بمفاد همۀ گروه هاي نژادي و فرقوي عراق است.
XS
SM
MD
LG