لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ بين المللي جرايم جنگي اولين مظنون جرايم جنگي دارفر را معرفي کرد.


مدعي العمومان در محکمۀ بين المللي جرايم، اولين دو مظنوني را معرفي کردند که ميخواهند باتهام جرايم جنگي در منطقۀ دارفر سودان تحت محاکمه قرار دهند.

رئيس مدعي العمومان امروز احمد محمد هارون، يک مامور حکومت سودان و علي محمد علي عبدالرحمن، رهبر مليشيا را به ارتکاب جرايم عليۀ اهالي در دارفر، متهم کرد.

لويس مورينو اوکامپو گفت هارون در قسمت استخدام و تسليح مليشياي عرب موسوم به جَنْجَويد کمک کرده، که اهالي را بطور دسته جمعي مورد تجاوز جنسي قرار داده، کشته و شکنجه نموده است.

مدعي العمومان ميگويند اهالي بخاطري هدف قرار داده ميشدند که گويا از قواي شورشي در دارفر حمايت مينمودند.

قضات اکنون دريافت هاي مدعي العموم را ارزيابي ميکنند که آيا اتهامات رسمي را اعلام نمايند يانه.

سودان اين گزارش مدعي العموم را رد کرده و محمد علي المردي، وزير عدليۀ آن کشور ميگويد محکمۀ بين المللي در قسمت اقدام عليۀ اتباع سودان صلاحيت ندارد.

XS
SM
MD
LG