لینک های دسترسی

Breaking News

در حمله در سري لانکا سفراي امريکا و ايتاليا مجروح شدند.


سري لانکا ميگويد شورشيان عمداً سفراي خارجي را که براي يک ماموريت بشرخواهانه بشرق کشور رفته بودند، هدف قرار دادند.

شورشيان اذعان کردند که بر پايگاۀ هوائي، که امروز هليکوپتر دپلومات ها دران فرود آمد، مرمي هاي توپ آتش کردند. ولي آنها ميگويند نميدانستند که آن هليکوپترها حامل دپلومات هاي خارجي بود و حکومت سري لانکا را بخاطر اينکه دپلوماتها را در معرض خطر قرار داد ملامت کرد.

سفارت ايالات متحده در کولمبو ميگويد رابرت بليک Robert Blake سفير امريکا درين واقعه جراحات خفيف برداشت. پيو مارياني، سفير ايتاليا بيک شفاخانه انتقال داده شد و درانجا يک پارچۀ کوچک چره از سرش برون کرده شد.

وزير حقوق بشر سري لانکا چندين دپلومات را به بتي کالوا برده بود که عساکر حکومتي ماۀ گذشته چند سنگر عمدۀ شورشيان را تسخير کردند.

XS
SM
MD
LG