لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجۀ برتانيه ميگويد براي متوقف ساختن شورش طالبان اقدامات بيشتري بايد صورت گيرد.


مارگريت بکت، وزير خارجۀ برتانيه ميگويد در قسمت رفع نگراني هاي امنيتي افغانستان هيچ کشوري بقدر کافي اقدام نکرده است.

بکت امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با رنگين دادفر سپنتا وزير خارجۀ افغانستان صحبت ميکرد. او گفت عساکر اضافي برتانيه که بزودي به افغانستان مواصلت خواهند کرد در قسمت بميان آمدن ثبات در افغانستان کمک خواهند کرد.

برتانيه بروز دوشنبه گفت ۱۴۰۰ عسکر علاوگي به افغانستان ميفرستد تا در قسمت جنگ بمقابل تندروان طالب کمک کنند.

قبلاً در طول روز، مارگريت بکت با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ملاقات نمود. وزير خارجۀ برتانيه همچنان با مقامات ارشد افغانستان و قوماندان هاي قواي ائتتلاف تحت رهبري ايالات متحده ملاقات ميکند.

بکت در خلال تدابير شديد امنيتي روز سه شنبه و چند ساعت بعد از بم گزاري در يک پايگاۀ هوائي ايالات متحده که دک چيني معاون رياست جمهوري ايالات متحده دران اقامت داشت، وارد کابل شد.

بکت از پاکستان به افغانستان وارد شد. او در پاکستان مساعي آن کشور را در قسمت تحکيم سرحد پاکستان با افغانستان مورد بحث قرار داد.

XS
SM
MD
LG