لینک های دسترسی

Breaking News

نزول نرح اسهام در ايالات متحده متوقف شد ولي در اروپا و آسيا ادامه دارد.


اسهام ايالات متحده در آغاز روز چهارشنبه يک اندازه از نزول قيم روز پيشتر را جبران کرد و شاخص هاي عمدۀ اسهام يک قسمت از نزول جهاني قيم روز سه شنبه را جبران نمود.

بن برنانکي، رئيس بانک مرکزي ايالات متحده ميگويد مقامات از نزديک مراقب بازارها هستند. اما رئيس بانک مرکزي ايالات متحده بيک کميتۀ کانگرس گفت چنين بنظر ميرسد که بازار اسهام خوب و بطور عادي عمل ميکند.

قبلاً امروز در آسيا سرمايه گزاران يک تعداد بيشتر اسهام آسيائي را در قبال نزول ديروزي قيم در چين که باعث نزول قيم در سراسر جهان شد، بفروش رسانيدند.

شاخص نيکي جاپان و شاخص هانگ سينگ هانگ کانگ هردو امروز وقت مسدود شدن بازار سه فيصد پائين بود، اما در فليپين نرخ ها هشت فيصد نزول کرد.

اسهام شانگهاي بطور استثنائي در وقت مسدود شدن بازار چهار فيصد بلند بود. نزول نه فيصدۀ قيم اسهام در شانگهاي باعث نزول قيم در سراسر جهان گرديد.

مفسرين علت فروشات دسته جمعي اسهام در سراسر جهان را بيم بطي شدن احتمالي اقتصادهاي چين و ايالات متحده ميخوانند.

XS
SM
MD
LG