لینک های دسترسی

Breaking News

مارگريت بکت از ولايت هلمند ديدن کرد.


مارگريت بکت، وزير خارجۀ برتانيه امروز از ولايت هلمند ديدن ميکند تا با قانون گزاران محلي ملاقات کرده و کاري را که مامورين نظامي و ملکي برتانيه درانجا انجام ميدهند، ببيند.

وزارت خارجۀ برتانيه طي بيانيه اي امروز گفت بکت با اعضاي شوراي ولايتي هلمند و ساير نهادهاي محلي ملاقات ميکند تا پروژه هاي انکشافي را مورد بحث قرار دهد.

بکت گفت در مساعي جهت تقويۀ نهادهاي محلي و پروژه هائي که براي مردم آن ولايت ناآرام مهم است، پيشرفت حقيقي صورت گرفته است.

بروز چهارشنبه، بکت با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان و ساير مقامات عمدۀ حکومت در کابل ملاقات کرد تا وضع امنيتي را دران کشور جنگ زده، مورد بحث قرار دهد.

قبلاً در طول هفته، برتانيه گفت ۱۴۰۰ عسکر اضافي را به افغانستان ميفرستد تا در جنگ عليۀ تندروان طالب، با قواي امنيتي افغانستان کمک کنند.

XS
SM
MD
LG