لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر اسرائيلي از نابلس خارج شدند.


مقامات فلسطيني ميگويند عساکر اسرائيلي بعد از پنج روز عمليات بمنظور توقيف تندروان شهر نابلس را در کرانۀ غربي رود اردن ترک کردند.

اسرائيل اين خروج قوا را تائيد نکرده است.

قبلاً در طول روز عساکر يک عمارت مسکوني را محاصره نموده بساکنين آن هدايت دادند تا عمارت را ترک کنند و متعاقباً براي دستگيري تندروان فلسطيني، بجستجوي آن پرداختند.

عساکر اسرائيلي حين خروج از شهر قيود بر گشت و گزار را در منطقۀ پرنفوس شهر قديمي نابلس رفع نمودند. قيود برگشت و گزار ده ها هزار نفر را در خانه هاي شان قيد کرده بود.

همچنان امروز، عساکر اسرائيلي بر کمپ پناهندگان فلسطيني موسوم به الفرا حمله کرده با تندروان بتبادلات آتش پرداختند. گزارش ها حاکيست که چهار فلسطيني مجروح شدند.

اسرائيل نابلس را يک مرکز دهشت افگني ميخواند. رهبران فلسطيني ميگويند تازه ترين حملات اسرائيل بمنظور صدمه زدن بمساعي آنها براي تشکيل يک حکومت وحدت، بشمول گروۀ تندرو حماس صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG