لینک های دسترسی

Breaking News

چين از ايران تقاضا کرد تا مساعي حل و فصل اختلاف ذروي را تشديد کند.


چين در حالي از ايران تقاضا ميکند تا مساعي جهت حل و فصل اختلاف در مورد پروگرام ذروي آن کشور را تشديد کند که يک دپلومات ارشد ايراني جهت مذاکره به بيجنگ مواصلت کرد.

چين گانگ، سخنگوي وزارت خارجۀ چين در يک کنفرانس مطبوعاتي عادي از ايران تقاضا کرد تا بخواسته هاي جامعۀ بين المللي جهت متوقف ساختن غني سازي يورانيم پاسخ بدهد.

چين گانگ همچنان از جامعۀ بين المللي خواستار شد تا آرام باقي مانده و کوشش ها را براي پيشبرد مذاکرات به بن بست رسيده، در خارج چهارچوب شوراي امنيت براه اندازد.

ايران از پيروي از ضرب الاجل هفتۀ گذشتۀ شوراي امنيت ملل متحد براي متوقف ساختن فعاليت هاي غني سازي يورانيم امتناع ورزيد.

قبلاً در طول هفتۀ جاري، قدرت هاي جهاني جهت بحث روي امکانات استفاده از تعزيرات شديدتر عليۀ ايران بخاطر امتناع از متوقف ساختن غني سازي يورانيم، تشکيل جلسه داده بودند.

XS
SM
MD
LG