لینک های دسترسی

Breaking News

عربستان سعودي افرادي را به ظن کشتن اتباع فرانسه دستگير نموده است.


مقامات عربستان سعودي ميگويند افرادي را دستگير کرده اند که به قتل چهار تبعۀ فرانسوي در آن کشور مظنون بوده اند.

سخنگوي وزارت داخلۀ عربستان سعودي بنام منصور ال ترکي امروز سه شنبه گفت ، يک تعداد مظنونين بخاطر اين جنايت ، باز داشت شده اند. او تعداد مشخصي را ارائه نکرد.

آن وزارت دو مظنون ديگر را تشخيص هويت کرده و به آنها ۲۴ ساعت وقت داده است تا براي باز پرسي ، خود به مقامات مراجعه کنند.

مقامات مي گويند افراد مسلح بيک گروه شامل ۹ تبعۀ فرانسوي ، در امتداد يک جادۀ منزوي در نزديک شهر مدينه در ماه فبروري حمله کرده بودند.

کشته شدگان همه باشندگان عربستان سعودي بوده و از مناطق تاريخي آن کشور پادشاهي باز ديد مينمودند.

عربستان سعودي مدت ها است که با تندروان مرتبط با القاعده در جنگ ميباشد. در گذشته اين گروه دهشت افگن ، غربيان را مورد هدف قرار داده است.

XS
SM
MD
LG