لینک های دسترسی

اعضاي حزب ديموکرات در مجلس نمايندگان خواستار خروج موقوت عساکر امريکائي از عراق ميشوند.


رهبران حزب ديموکرات در مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده پيشنهادي را تسويد کرده اند که مستلزم خروج عساکر محاربوي ايالات متحده از عراق تا ختم سال ۲۰۰۸ ميشود.

اين پلان که امروز باعضاي حزب ديموکرات مجلس نمايندگان ارائه ميشود، در صورت عدم نيل حکومت عراق به بعضي اهداف، تقسيم اوقاتي را براي خروج عساکر از عراق تعيين ميکند. اين اهداف شامل فراهم کردن امنيت براي مردم عراق و ايجاد يک پلان تقسيم عوايد نفت ميباشد.

اين پلان، وزارت دفاع ايالات متحده را مکلف ميسازد تا تصديق کند که عساکر تعليمات مناسب ديده اند و قبل از سوقيات بسوي عراق استراحت کامل نموده اند. اما پلان همچنان به رئيس جمهور اجازه ميدهد تا اين شرايط را رفع نمايد.

رهبران حزب ديموکرات در نظر دارند اين پيشنهادات را به لايحه اي ضميمه سازند که خواستار مصرف ۱۰۰ مليارد دالر در عمليات نظامي در عراق و افغانستان ميشود.

XS
SM
MD
LG