لینک های دسترسی

پاکستان از شرايطي که در لايحۀ کمک به پاکستان وضع شده بخشم آمده است.


اعضاي پارلمان پاکستان تهديد کرده اند که اگر کانگرس ايالات متحده بر کمک نظامي شرايطي وضع نمايد، پاکستان از همکاري با ايالات متحده بارابطه به دهشت افگني دست ميکشد.

يک کميتۀ مجلس سفلي پارلمان پاکستان از لايحه اي در مجلس سناي ايالات متحده انتقاد کرده که کمک نظامي به پاکستان را بمبارزات ضد دهشت افگني پاکستان ارتباط ميدهد.

اين کميته بيانيه اي صادر نموده ميگويد اگر اين لايحه بتصويب برسد، پاکستان بايد همکاري خود را در جنگ عليۀ دهشت افگني کاهش داده و يا کاملاً متوقف سازد.

مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده اين لايحه را در ماۀ جنوري در خلال اين نگراني ها بتصويب رسانيد که پاکستان در قسمت جلوگيري از ظهور مجدد القاعده و طالبان اقدامات کافي نکرده است.

قبل ازانکه لايحه قانون شود، مجلس سنا بايد آنرا تصويب نمايد.

قبلاً در جريان هفته راين کراکر، سفير ايالات متحده در پاکستان از پاکستان ستايش نموده گفت آن کشور در جنگ عليۀ دهشت افگني قرباني بزرگي داده است.

XS
SM
MD
LG