لینک های دسترسی

Breaking News

ايران يک آلماني را که براي يک سال زنداني بود رها کرده است.


ايران يک مرد آلماني را که براي بيش از يک سال باتهام دخول غيرقانوني به قلمرو آبي ايران توقيف کرده بود، آزاد نموده است.

فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان بروز دوشنبه گفت دانلد کلاين Donald Klein بسفارت آلمان در تهران تسليم داده شده و بزودي ممکن به آلمان برگردانيده خواهد شد.

کلاين در اواخر سال ۲۰۰۵ وقتي توسط محافظين سرحدي ايران دستگير گرديد که قايق حاملش به آب هايي در نزديک سواحل امارات متحد عربي داخل شد که ايران نيز مالکيت آنرا ادعا ميکند.

ستيفان لربيي Stephane Lherbier فرانسوي که در قايق با او همراه بود ماۀ گذشته آزاد گرديده بود.

XS
SM
MD
LG