لینک های دسترسی

محکمه در آلمان مساعي متوقف ساختن ارسال جت ها به افغانستان را رد کرد.


محکمۀ عالي آلمان تقاضاي دو عضو پارلمان را که از ارسال طيارات جت جنگي براي قواي ناتو در افغانستان جلوگيري ميکردند، رد نموده است.

اين اعضاي پارلمان استدلال ميکردند که ارسال اين طيارات، آلمان را در عمليات غيرقانوني قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان درگير ميسازد. اين دو عضو پارلمان مربوط حزب حاکم ديموکرات مسيحي انگلا مرکل، صدراعظم و حزب اتحاديۀ سوسيال مسيحي متحد آن ميباشند.

دو عضو پارلمان بعد ازان در محکمه اقامۀ دعوي نمودند که پارلمان بروز جمعه با يک تعداد زياد آرا تصويب نمود تا طيارات نوع تورنيدو را به افغانستان ارسال کند. قرار است اين طيارات تصاوير هوائي مواضع جنگجويان طالب را بقواي ناتو فراهم نمايد.

مخالفين ميگويند که اين ماموريت بمثابۀ يک نقش محاربوي براي طيارات آلماني است. آلمان سه هزار عسکر در افغانستان دارد که عمدتاً در مناطق صلح آميز شامل مستقر شده اند ولي تحت فشار قرار گرفته تا در جنگ نقش فعالانه اي را اختيار کند.

XS
SM
MD
LG