لینک های دسترسی

Breaking News

وکلاي حقوقي پاکستان بمقابل برطرفي قاضي القضات احتجاج کرده اند.


پوليس ضد شورش پاکستان با وکلاي قانوني اي تصادم نموده که در سراسر کشور عليۀ عزل قاضي القضات، مظاهره ميکنند.

در حدود ۲۰ نفر در شهر شرقي لاهور که پوليس با استفاده از دنده ها اجتماع وکلاي حقوقي را در خارج محکمۀ عليا درهم شکستند، مجروح شده اند. وکلاي مدافع همچنان از اشتراک در طرزالعمل قضائي در محاکم امتناع ميورزند و در عوض در اسلام آباد و کراچي مظاهراتي را براه انداخته اند.

اين احتجاجات به تعقيب تصميم جنجال برانگيز روز جمعۀ پرويز مشرف، رئيس جمهور مبني بر عزل افتخار محمد چودهري، قاضي القضات براه افتاده است.

حکومت هنوز تفصيل مدارک عليۀ قاضي القضات را افشا ننموده است. اما چنين اظهار عقيده ميشود که اين اتهامات از تخلفات مالي نشئت کرده است.

شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان ميگويد شوراي عالي قضائي کشور موضوع را تحت غور قرار داده است و هرنوع اقدام عليۀ قاضي القضات کاملاً قانوني بوده است.

اما وکلاي قانوني خشمگين ميگويند اين اقدام عليۀ آقاي چودهري تخطي بر استقلال قواي قضائيۀ پاکستان است.

XS
SM
MD
LG