لینک های دسترسی

Breaking News

سخنگوي ايران: تهران کوشش ميکند براي رئيس جمهور آن کشور ويزۀ امريکا بگيرد.


يک مقام ايراني ميگويد حکومت متبوع او کوشش ميکند براي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ويزۀ امريکا را بگيرد تا او بتواند در محضر شوراي امنيت ملل متحد بيانيه ايراد نمايد.

غلام حسين الهام، سخنگوي حکومت ايران امروز در تهران بخبرنگاران گفت وزارت خارجۀ ايران براي اخذ ويزه کار ميکند ولي سفر مربوط به آن است که جلسۀ شوراي امنيت چه وقت داير خواهد شد.

آقاي احمدي نژاد گفته است ميخواهد پروگرام ذروي ايران را براي شوراي امينت توضيح کند.

پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد همراه با آلمان روي يک قطعنامۀ جديد ملل متحد کار ميکنند که بر ايران بخاطر پروگرام جنجال برانگيز آن تعزيرات بيشتر وضع نمايد.

دپلومات هاي ملل متحد ميگويند اين شش قدرت جهاني در قسمت تسويد قطعنامۀ جديد پيشرفت کرده اند.

امروز در ژنيو، منوچهر متکي، وزير خارجۀ ايران گفت اسلحۀ ذروي اي که اسرائيل در اختيار دارد، تهديد حقيقي بصلح است.

ايالات متحده و متحدين آن سؤ ظن دارند که ايران اسلحۀ ذروي توليد ميکند ولي ايران اين اتهام را تکذيب مينمايد.

XS
SM
MD
LG