لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده موضوع در خواستي ويزه رهبر ايران را براي سفر بملل متحد تسريع ميکند.


وزارت خارجۀ ايالات متحده ميگويد اقدامات روي درخواستي ويزه را براي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران جهت ايراد بيانيه در يک جلسۀ مهم شوراي امنيت ملل متحد در مورد پروگرام ذروي ايران، تسريع ميکند.

شان مکارمک، سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده امروز گفت احتمال دارد تقاضاي رهبر ايران را براي ويزه باساس معاهدۀ مکلفيت هاي ايالات متحده منحيث کشور ميزبان تصويب کند.

در هفتۀ جاري محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران خواستار شد که اجازه بيابد هنگام راي گيري شوراي امنيت روي تعزيرات بخاطر امتناع ايران از متوقف ساختن غني سازي يورانيم، در محضر جلسه بيانيه ايراد کند. توقع ميرود شوراي ۱۵ عضوي امروز روي تقاضاي آقاي احمدي نژاد تصميم بگيرد.

رئيس شوراي امنيت گفت امروز با ۱۴ عضو ديگر شوراي امينت مشوره خواهد کرد و جلسۀ کامل شورا تصميم خواهد گرفت که اين خواهش را قبول کنند يانه.

مکارمک گفت اميدوار است رهبر ايران با حضور خود در شوراي امنيت، غني سازي يورانيم را قبول کرده و بميز مذاکرات روي پروگرام ذروي خود بازگردد.

XS
SM
MD
LG