لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم اسرائيل ميگويد آماده است امتيازات را از دست دهد.


صدراعظم اسرائيل ميگويد که کشورش ميخواهد براي پيشرفت عمليه صلح که به رکود مواجه شده است ، بطور دردناکي "ازخود گذري" نمايد.

ايهود المرت ، اين خود گذري هاي اسرائيل را تشريح ننمود. اما امروز پنجشنبه در تل ابيب گفت ابتکاري را عربستان سعودي در مورد عمليه صلح شرق ميانه که وي آنرا "مبناي راحتي" ، براي مذاکرات آينده بين اسرائيل و اعراب اعتدال گرا خواند ، ارائه کرده است.

توقع برده ميشود که اجلاسيه اعراب در هفته آينده ابتکار عربستان سعودي را که از اسرائيل تقاضا شده است در بدل مناسبات عادي بين کشور هاي عربي به قلمرو هاي برگردد که در سال ۱۹۶۷ اشغال کرده بود ، دو باره فعال سازد.

اسرائيل ميگويد که اين پيشنهاد را جدي ميگيرد ، اما مواد اين طرح غير قابل قبول است. کاندا ليزا رايس ، وزير خارجه ايالات متحده بازديدي را از منطقه بروز جمعه ، در جهت مذاکره روي عمليه صلح ، بعمل خواهد آورد.

XS
SM
MD
LG