لینک های دسترسی

مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده در مورد وجوه براي عراق بحث ميکند.


مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده بحث خود را امروز پنجشنبه روي لايحه اي آغاز ميکند که خروج قواي محاربوي ايالات متحده را از عراق تا اواخر سال آينده تقاضا ميکند.

مجلس نمايندگان لايحه ۱۲۴ مليارد دالر مصارف را براي جنگ هاي عراق و افغانستان طرح کرده و از رئيس جمهور درخواست کرده است که عساکر محاربوي ايالات متحده تا سپتمبر ۲۰۰۸ از عراق خارج شوند.

رئيس جمهور بش تهديد کرده است که چنين لايحۀ را بمجرد رسيدن به ميز کارش ويتو خواهد کرد.

لايحۀ نخست بايد حمايت اکثريت را در مجلس سنا و هم در مجلس نمايندگان ، بدست بياورد. رهبران جمهوري خواه مجلس نمايندگان ميگويند که آنها اين لايحه را بخاطري رد ميکنند که دست هاي رهبران نظامي ايالات متحده را در عراق ميبندد.

XS
SM
MD
LG