لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد برتانيه در مبارزه عليۀ مواد مخدر در افغانستان.


وزير عدليۀ بريتانيه ، مبلغ ۱۸ مليون دالر را غرض کمک به محاکمات توليد کننده گان و قاچاق چيان مواد مخدر در افغانستان ، ظرف چهار سال آينده ، تعهد سپرده است.

(پيتر گولد سميت) امروز يکشنبه ، اظهار داشت که مواد مخدر ، تهديد سهمناک براي امنيت دراز مدت و انکشافات در افغانستان است.

وي گفت ۹۰ در صد هروئيني که در بريتانيا وارد مي شود از افغانستان نشأت ميکند. نيرو هاي مبارزه عليه جرايم جنائي و مامورين عدلي افغانستان ميگويند که از ماه مي سال ۲۰۰۵ تا به حال ، بر ۸۰۰ قضيۀ مربوط به مواد مخدر تحقيق نموده اند.

و تا به حال ۳۵۰ مجرم داشته اند. ولي دولت افغانستان ، تحت انتقاد قرار دارد که دولت به تعقيب عدلي مامورين عالي رتبۀ دولتئ که به تجارت مواد مخدر دخيل اند ، نمي پردازد.

مامورين امنيتي ميگويند ، بعضي از مجرمين شان را مامورين اميتي و حتي جنرال هاي اردوي ملي افغانستان تشکيل داده است که البته از ذکر نام شان ، تا زمانيکه مراحل قانوني طي نگردد ، ابا ميورزند.

وزيرعدليۀ بريتانيه اين سخنان را بعد از ديدار از نيرو هاي امنيتي در کابل اظهار نمود.

XS
SM
MD
LG